Iartă-mi…


Te iubesc, dragul meu… Iartă-mi astă iubire… Ca o pasăre ce şi-a pierdut cărarea m-ai prins în umbra aripilor tale… că vălul sufletului meu săgetat de puterea ta căzu…. Acoperă-l cu mila ta, dragul meu drag, şi iartă-mi astă iubire…

Iarta-mi..Şi dacă nu mă poţi iubi, dragul meu, iartă-mi astă durere… Nu-mi zvârli priviri răutăcioase din depărtarea zărilor… Mă voi strecura în colţul meu şi înmărmurită voi rămâne în puterea îngândurată a nopţii… Cu amândouă mâinile acoperi-voi ruşinea ochilor mei… Întoarce-ţi faţa de la mine, dragul meu drag, şi iartă-mi astă durere…
Şi dacă mă iubeşti, dragul meu, iartă-mi astă bucurie… Când sufletul meu e scăldat de valurile fericirii, nu râde de rătăcirea mea învolburată de primejdii… Când înălţată pe soclul puterii te conduc cu tirania dragostei mele, şi când, ca o zeiţă, îmi închin ţie darurile mele… primeşte-mi mândria, dragul meu, şi… iartă-mi fericirea…
Rabindranath Tagore din Grădinarul